เหตุผลที่ควรจดทะเบียนบริษัท

สำหรับคนที่เริ่มต้นทำธุรกิจ อาจจะเริ่มทำในนามบุคคลไปก่อน แต่เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่ง หรือเมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น อาจมีความจำเป็นต้องจดทะเบียนนิติบุคคล โดยการจดทะเบียนนิติบุคคลมีประโยชน์ดังนี้

ความน่าเชื่อถือ

ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญมากในการทำธุรกิจ โดบเฉพาะหากงานนั้นๆ มีมูลค่าสูง หรือแม้กระทั่งการเป็นคู่ค้ากับบริษัทใหญ่ โดยมากมักจะรับเฉพาะคู่ค้าที่จดทะเบียนนิติบุคคลแล้วเท่านั้น ซึ่งการจดทะเบียนนิติบุคคลนั้น สามารถทำให้รับงานใหญ่ๆ ได้ อีกทั้งการมีตัวตนที่ชัดเจน จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าทั่วไปได้อีกด้วย

การเข้าถึงแหล่งเงินทุน

การเป็นนิติบุคคล จะต้องมีการทำบัญชี ส่งงบการเงินโดยมีคนเซ็นรับรอง นั่นหมายความว่าข้อมูลทางบัญชีจะน่าเชื่อถือมากกว่าบุคคลธรรมดา การขอกู้เงินจากธนาคารจะง่ายกว่าบุคคลธรรมดา ทำให้การขยายตัวอาจทำได้ดีกว่า เพราะมีแหล่งเงินทุนอยู่มาก

สิทธิพิเศษทางภาษี

หากเราทำธุรกิจโดยไม่จดทะเบียนนิติบุคคล แน่นอนว่าเราจะต้องเสียภาษีแบบบุคคลธรรมดา ซึ่งก็จะมีการลดหย่อนตามที่เราทราบกันดีอยู่แล้ว แต่หากเราจดทะเบียนนิติบุคคล การเสียภาษีจะเป็นแบบนิติบุคคลซึ่งจะเสียสูงสุด 23% และที่สำคัญ ฐานภาษีจะคิดจากกำไร นั่นหมายความว่าหากเราทำแล้ว ไม่มีกำไร ก็ไม่ต้องเสียภาษี แต่หากทำแบบบุคคลธรรมดา จะนำรายได้มากหักค่าใช้จ่ายประเมิน เช่น หากทำธุรกิจซื้อมาขายไปแบบบุคคลธรรมดา จะนำรายได้มา แล้วคิดต้นทุนเหมาที่ 80% เหลือเท่าไหร่ ค่อยนำไปคิดภาษี นอกจากนี้ รายจ่ายบางอย่าง สามารภนำมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30% อีกด้วย

การรับผิดชอบหนี้สิน

หากเราไม่จดทะเบียนนิติบุคคล เวลาที่เราทำธุรกิจผิดพลาด เจ้าหนี้สามารถฟ้องยึดทรัพย์คุณได้ นั่นหมายถึง ทั้งบ้าน รถ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่อาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจของคุณ ก็จะโดนยึดไปด้วย แต่หากจดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว ความรับผิดชอบจะจำกัดอยู่แค่ไม่เกินมูลค่าหุ้นค้างจ่าย และจะจำกัดทรัพย์สินแค่ส่วนที่เป็นของนิติบุคคลเท่านั้น บ้านและรถที่เป็นชื่อของคุณ จะไม่โดนยุ่งไปด้วย

 

จะเห็นได้ว่า การจดทะเบียนนิติบุคคลนั้น มีข้อดีมากมาย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมและความจำเป็นด้วย แต่แนะนำว่าควรจะจดนิติบุคคลเอาไว้นะครับ เพราะมีสิทธิประโยชน์หลายๆ อย่าง ที่จะช่วยสนับสนุนให้คุณทำธุรกิจได้อย่างราบรื่น

[adrotate banner="3"]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *