Author Archive

10 Sep 2018

เหตุผลที่ควรจดทะเบียนบริษัท

สำหรับคนที่เริ่มต้นทำธุรกิจ อาจจะเริ่มทำในนามบุคคลไปก่อน แต่เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่ง หรือเมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น อาจมีความจำเป็นต้องจดทะเบียนนิติบุคคล โดยการจดทะเบียนนิติบุคคลมีประโยชน์ดังนี้ ความน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญมากในการทำธุรกิจ โดบเฉพาะหากงานนั้นๆ
23 Aug 2018

วัดผลให้ถูกที่ถูกเวลา

  สมัยนี้ Marketing จำเป็นอย่างมากสำหรับการทำธุรกิจ เรียกได้ว่าแทบจะเป็นปัจจัยหลักๆ ให้ธุรกิจประสบความสำเร็จเลยก็ได้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนถ่ายแนวทางในการทำ Marketing