ดูแลพนักงาน Part Time

พูดถึงการว่าจ้างพนักงานแล้ว ผู้ประกอบการขนาดเล็กหรือรายย่อยส่วนมากจะเลือกพนักงานพาร์ไทม์หรือพนักงานฟรีแลนซ์มากกว่าจะจ้างพนักงานทำงานประจำบริษัทเพื่อลดรายจ่ายประจำเดือน รวมถึงสวัสดิการ โบนัส และปัญหาจุกจิกต่าง ๆ มากมาย แต่ข้อเสียของการว่าจ้างพนักงานพาร์ไทม์หรือพนักงานฟรีแลนซ์นั้นคือเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าใครที่มีความรับผิดต่องาน มันเป็นไปได้สูงที่พนักงานพาร์ไทม์หรือพนักงานฟรีแลนซ์จะทิ้งงานเราไปดื้อ ๆ ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างหนัก วันนี้ผมมีวิธีบริหารพนักงานพาร์ทไทม์มาฝากกันครับ

[symple_heading type=”h2″ title=”สร้างความเท่าเทียมกัน” margin_top=”20px;” margin_bottom=”20px” text_align=”left”]ไม่ว่าใครจะอยู่ตำแหน่งไหนล้วนแล้วแต่อยากได้รับเกียรติ์และความเคารพจากผู้อื่น จริงอยู่ที่พนักงานพาร์มไทม์อาจะไม่ทำงานเต็มเวลาและทำงานไม่เป็นเวลาเหมือนกับพนักงานประจำ แต่เงินที่พวกเขาได้รับรวมถึงสวัสดิการที่ได้รับก็แตกต่างกับพนักงานประจำซึ่งเป็นตัวกำหนดข้อแตกต่างพออยู่แล้ว ในฐานะผู้ประกอบการหรือผู้บริหารควรปฏิบัติกับพวกเขาราวกับพนักงานทั่วไป ไม่ควรสร้างความแปลกแยกระหว่างร่วมงานกัน ควรจะให้พนักงานพาร์ทไทม์มีสิทธิออกเสียง ออกความเห็น รวมถึงมีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรเท่าเทียมกับพนักงานประจำ เพื่อให้การทำงานร่วมกันนั้นบรรลุผลสำเร็จและมีความสุขในการทำงานร่วมกันทั้งองค์กร

[symple_heading type=”h2″ title=”กำหนดการให้ชัดเจน” margin_top=”20px;” margin_bottom=”20px” text_align=”left”]

จริงอยู่ที่พนักงานพาร์ทไทม์นั้นทำงานไม่เต็มเวลาและอาจจะเข้าออฟฟิศหรือไม่ก็ได้ แต่ความเป็นจริงแล้วในการรับพนักงานพาร์ทไทม์เข้ามาทำงานสักคนนั้น เราควรกำหนดเป้าหมายและหน้าที่ที่เราต้องการมอบหมายให้ชัดเจนเพื่อให้เขารับทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ อัตราค่าตอบแทน จำนวนชั่วโมงหรือวันในการทำงาน การติดตามงาน และอื่น ๆ

[symple_box color=”yellow” text_align=”left” width=”100%” float=”none”]
ถึงแม้จะเป็นเพียงแค่พนักงานพาร์ไทม์ เราก็ควรสร้างความภักดีและความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแก่เขา รวมถึงให้เขารู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ อย่าลืมโดยเด็ดขาดว่า พนักงานประจำหรือพนักงานพาร์ทไทม์ล้วนแล้วแต่เป็นตัวแปรสำคัญที่จะนำพาธุรกิจของเราให้เติบโตไปได้อย่างยั่งยืน การเอาใจเขามาใส่ใจเรา รวมถึงการเลือกใช้คนให้ตรงกับงานและสรรหาบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่องานก็มีผลต่องานและภาพรวมความสำเร็จขององค์กรได้ด้วยเช่นกัน
[/symple_box]

 

[adrotate banner="3"]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *