การเงิน Archive

8 Mar 2014

รับมือภาวะ เงินสดขาดมือ ตอน 2

ต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับ เรื่องการรับมือกับภาวะเงินสดขาดมือ (อ่านได้ที่นี่) โดยโพสที่แล้ว เราพูดถึงการกู้ยืมเงินจากธนาคาร โดยเสียดอกเบี้ย แต่วันนี้ผมมีอีกวิธี ที่ไม่ต้องเสียดอกมานำเสนอครับ
7 Mar 2014

รับมือภาวะ เงินสดขาดมือ

ช่วงเวลาใดที่ต้องการใช้เงินสดมากหรือน้อยเท่าใดนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน โดยเมื่อเกิดภาวะวิกฤติขาดแคลนเงินสด วิธีการต่อไปนี้อาจพอช่วยเราแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น