ลาออก Archive

24 Mar 2014

เทคนิคลาออกอย่างเทพ

การเข้าทำงานว่ายากแล้ว การลาออกยิ่งยากกว่า ยิ่งในเวลานั้นองค์กรกำลังขาดบุคคลากรหรืออยู่ในช่วงเวลาที่ค่อนข้างวุ่นวาย แต่เรามีเหตุจำเป็นที่จะต้องลาออก