รู้จักกับ “หุ้นส่วน” ทางธุรกิจ

ตีแตกคำว่าหุ้นส่วน

การจะเปิดบริษัทสักบริษัท กฎหมายท่านว่าต้องมีผู้ร่วมก่อตั้ง ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ภาษาบ้านๆเค้าว่าต้องมีหุ้นส่วน หุ้นส่วนจึงมีความจำเป็นพอสมควร เพราะนอกจากจะทำให้เราเปิดบริษัทได้แล้ว ยังต้องร่วมหัวจมท้ายไปกับอีกต่างห่าง วันนี้เรามาทำความรู้จักกับหุ้นส่วนกันเถอะครับ

จำเป็นไหมที่ต้องมีหุ้นส่วนทางธุรกิจ

การดำเนินการทางธุรกิจนั้นเป็นไปได้ยากมากที่จะจัดการทุก ๆ อย่างได้ด้วยคนเพียงคนเดียว ยิ่งธุรกิจเติบโตมากเท่าไหร่ การบริหารและจัดการหรือความรับผิดชอบก็จะมากขึ้นตามไปด้วย การมีหุ้นส่วนเข้ามาช่วยบริการจัดการและช่วยในการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ย่อมดีกว่าการประกอบกิจการแบบเจ้าของคนเดียว ที่อาจจะบริหารหรือคิดอะไรได้ไม่รอบคอบหรือกว้างขวาง ทำให้การตัดสินใจมีโอกาสที่จะผิดพลาดสูงถึง 80% ปัญหาต่อมาคือเราจะเลือกหุ้นส่วนอย่างไร

ใครที่เหมาะสมจะมาเป็นหุ้นส่วน

เวลาเราจะเริ่มต้นธุรกิจอะไรก็ตามแต่ เรามักจะมองหาคนใกล้ตัวมาเป็นหุ้นส่วนอยู่เสมอ แต่เราควรแยกให้ชัดเจนระหว่างความเป็นญาติ ความเป็นเพื่อน กับการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ หาไม่อย่างนั้นแล้วเมื่อเกิดปัญหาขัดแย้งกันขึ้น ความเกรงใจหรือความสนิทชิดเชื้อกันนี่แหล่ะที่จะนำพาไปสู่หายนะของการดำเนินการธุรกิจ จงจำเอาไว้ว่า “มิตรภาพที่เกิดบนเส้นทางธุรกิจย่อมดีกว่าธุรกิจที่เกิดขึ้นบนเส้นทางมิตรภาพเสมอ” โลกของธุรกิจทำให้เสียญาติเสียเพื่อนมานักต่อนักแล้ว

หน้าที่ของหุ้นส่วน

นอกจากผลกำไรหรือเงินปันผลแล้วที่ต้องได้ตามสัดส่วนแล้ว หุ้นส่วนยังต้องมีหน้าที่แบกรับภาระหนี้สินของกิจการทั้งหมดตามสัดส่วนในการถือหุ้นนั้น ๆ รวมถึงระดับอำนาจในการตัดสินใจในกรณีที่หุ้นส่วนมีความคิดเห็นขัดแย้ง

ผลตอบแทน

จุดประสงค์ของการดำเนินธุรกิจในทุกธุรกิจก็เพื่อสร้างผลกำไรหรือผลตอบแทนในสิ่งที่ลงทุนลงแรงไปนั่นเอง ไม่ว่าผลตอบแทนนั้นจะอยู่ในรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตาม แต่ในการดำเนินธุรกิจเราไม่สามารถมุ่งหวังเพียงแต่ผลกำไรหรือผลประโยชน์เพียงอย่างเดียว เราจะต้องรักษาและตอบแทนผู้ที่ทำประโยชน์ให้ธุรกิจดำเนินไปด้วยดีด้วยเช่นกัน เรื่องของผลตอบแทนสำหรับหุ้นส่วนจะต้องมีการตกลงกันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนดำเนินการใด ๆ ว่าใครได้เท่าไหร่ ได้อย่างไร เพื่อปกป้องการเกิดความขัดแย้งทั้งตนเอง หุ้นส่วน และธุรกิจ

[symple_box color=”yellow” text_align=”left” width=”100%” float=”none”]
ถึงแม้ว่าการมีหุ้นส่วนจะดูเหมือนว่ามีปัญหาอะไรมากมายนักกว่าการจัดการบริการด้วยตัวคนเดียว แต่อย่าลืมว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมและองค์กรก็คือการอยู่รวมกันของกลุ่มคน การดำเนินธุรกิจอย่างไรเสียก็ขาดหุ้นส่วนในการดำเนินการไม่ได้ อย่างไรก็ตาม เราแนะนำให้ศึกษากฎหมายหุ้นส่วนและบริษัทเอาไว้บ้างว่ามีกฎข้อบังคับอะไรอย่างไร และควรปรึกษากับนักการบัญชีหรือทนายในการร่างสัญญาการเป็นหุ้นส่วน
[/symple_box]

 

[adrotate banner="3"]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *